స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
August 15, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అన్ని జిల్లా, టౌన్ మరియు యూనిట్ అవోపాల అధ్యక్ష కార్యదర్శులకు, అన్ని అవోపాల సభ్యులకు మరియు బుల్లెటిన్ చందాదారులకు, పాఠకులకు, రాష్ట్ర అవోపా కమిటీ మెంబర్లకు, సలహాదారు లందరికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బుల్లెటిన్ 74వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియ జేయు చున్నవి.