సాదూరామ్ కండ్ల దవాఖానలో లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్
December 1, 2019 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

సాధురాం కండ్ల దవాఖానలో లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్  ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా సలహాదారు డా.ఎం.లక్ష్మయ్య గారు.