సద్దుల బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు
October 24, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్యవైశ్య ఆడపడుచు లందరికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ సద్దుల బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలియ జేయు చున్నవి.