షష్ఠి పూర్తి దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
August 15, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

మంచిర్యాల జిల్లా అవోపా అధ్యక్షులు శ్రీ గుండ సత్యనారాయణ వనజ దంపతులకు హృదయ పూర్వక షష్ఠి పూర్తి దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తెలియజేయు చున్నవి.