వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు
November 6, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా అవోపా అధ్యక్షులు శ్రీ మరిడి శ్రీకాంత్ దంపతులకు వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.