విపనగండ్ల కబడ్డి విజేతలకు బహుమతి అందజేత
October 11, 2019 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అవోపా విపనగండ్ల ఆధ్వర్యంలో   దసరా పండుగ రోజు కబడ్డి పోటీలు నిర్వహించారు. ఆ పోటీలో గెలుపొందిన జట్టుకు అవోపా విపనగండ్ల అధ్యక్షుడు సుబ్రమణ్యం రు.1000 ల బహుమతి అందజేశారు.