వధువు కావలెను
August 3, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అవోపా బులెటిన్ ఎడిటర్ నుకా యాదగిరి గారు అమెరికా టూర్లో ఉన్నప్పుడు వరుడి పెదనాన్న గోపాల రావు గారు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ లో వధువు కావాలెనన్న వివాహ ప్రకటన ఇవ్వమని కొరినందున ప్రకటన ఇచ్చి వదువుల వివరాలు తెలుపుచూ తోడ్పడు చున్నందులకు వరుని తండ్రి గారైన రామచందర్ రావు గారు సంతోషంగా అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ కు రూ.3500 లు కార్పస్ ఫండ్ చెల్లించారు. దాత రామచందర్ రావు గారికి, సేకరించి బ్యాంకులో జమ చేసిన ఎమ్. ఎన్. రాజకుమార్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభినందనలు తెలియ బరచు చున్నవి.

 

RAVI HRIDAY NARAYANAM

1. Date of Birth : 25th September 1992 @ 8:10a.m.

2. Place of Birth : Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 

3. Gothram : Punagasila

4. Maternal Gothram : Ganasila

5. Star : Poorva Phalguni - 2nd Padam

6. Rasi : Simha Rasi (Leo)

7. Education : Master of Science in Industrial Engineering

8. Occupation : Supply Quality Engineer @ Abbott Diagnostics Division (Dallas, TX)

Complexion, Height : White 5'10"

9. Parents : RAMACHANDRA RAO(Ramjee) & LALITHA :

10. Profession : Self-Employed - FMCG Distributors(since 1972) Narayanam Venkanna Agencies, VSKP-20.

11. Sibling : Vyshnavi Kedarisetty (Elder-Married)

12. Brother in Law : Suman Kedarisetty

Senior System Administrator, Stanford University, CA, USA.

13. Paternal Uncle : Gopal Rao Narayanam - +91-9246612270.

14. Maternal Grand Father : Vijjapu Venkata Ramana Murty

 

CONTACT

Narayanam Ramachandra Rao - +919848106009 Narayanam Lalitha - +919705532797