రవీంద్రభారతిలో కథల సంపుటి రిలీజ్
October 20, 2019 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

తేదీ 14.10.2019 రోజున రవీంద్రభారతిలో 'మా కథలు' కథల సంపుటి లో తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా చీఫ్ ఎడిటర్ కూర చిదంబరం గారి 'సాయం' అను కథ ప్రచురితమైన సందర్భంలో మాట్లాడుచున్న కూర చిదంబరం గారు.