మంచిర్యాల టౌన్ అవోపా వారి పొట్టి శ్రీరాములు వర్ధంతి కార్యక్రమము
December 15, 2019 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అవోపా మంచిర్యాల టౌన్ అవోపా వారు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు వర్ధంతి సందర్భంగా పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి పూల మాల అలంకరణ మరియు ఏకలవ్య ఆశ్రమంలో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేశారు.