మంచిర్యాల టౌన్ అవోపా ప్రెసిడెంట్ సత్యవర్ధన్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు
February 21, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

మంచిర్యాల టౌన్ అవోపా ప్రెసిడెంట్ సత్యవర్ధన్ కు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయు చున్నవి