బాపు కు ములుగు జిల్లా అవోపా వారి నివాళులు
October 2, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అవోపా ములుగు జిల్లా ఆధ్వర్యంలో నేడు గాంధీ జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అవోపా నాయకులు శిరుప సతీష్ కుమార్, బాదం ప్రవీణ్ కుమార్ మరియు సూర్యదేవర విశ్వనాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.