పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు
November 4, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అవోపా హనుమకొండ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ కొల్లూరు ప్రకాశం దంపతులకు 28 వ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు.