పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు
May 12, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా సంయుక్త కార్యదర్శి బల్లు చంద్రప్రకాశ్ గుప్త దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు