పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు
August 10, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా ఉపాధ్యక్షుడు, అవోపా నగర్ కన్వీనర్ ఎమ్. నాగేశ్వరరావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తెలుపు చున్నవి.