నేటి పంచాంగం
November 13, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼

లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |

దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |

 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ

బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |

త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

 

🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, దక్షిణాయణం,శరదృతువు.

🌼ఆశ్వయుజమాసం

తులామాసం/అల్పిశి నెల28వతేది.

   🌼🌼 పంచాంగం🌼🌼

🌼తిథి:బహుళ త్రయోదశి సా04గంll08నిllలవరకు,తదుపరి చతుర్దశి.

 🌼వారం: శుక్రవారం,భృగువాసరే.

🌼నక్షత్రం:చిత్త రా10గంll28నిllలవరకు,తదుపరి స్వాతి.

🌼యోగం: ప్రీతి ప11గం||16ని IIలవరకు,తదుపరి ఆయుష్మాన్.

🌼కరణం: వణిజ సా04గంll08నిllలవరకు, తదుపరి భద్ర రాతె02గంll57ని లవరకు, తదుపరి శకుని.

🌼వర్జ్యం:ఉ07గంll

33నిIIలనుండి 09గంll02నిIlలవరకు.

తిరిగి :రాతె03గం||41నిllల నుండి05గం|l10నిIIలవరకు.

🌼అమృతకాలం:సా04గంll

30నిIIలనుండి 05గంll59నిIlలవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం:ఉ08గంll

21నిIIలనుండి 09గంll06నిIlలవరకు.

తిరిగి :ప12గం||06నిllల నుండి12గం|l51నిIIలవరకు.

🌞సూర్యోదయం 06:11:11

🌞సూర్యాస్తమయం 17:40:38

🌞పగటి వ్యవధి 11:29:27

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:30:57

🌙చంద్రాస్తమయం 16:18:09

🌙చంద్రోదయం 29:00:54*

🌞సూర్యుడు:విశాఖ

🌙చంద్రుడు:చిత్ర

   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

చిత్త1పాదం"పే"ఉ07:12

చిత్త2పాదం"పో"ప12:30

చిత్త3పాదం"రా"సా05:48

చిత్త4పాదం"రీ"రా11:04

స్వాతి1రూ"రాతె04:21

🌼లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌼

⚖తులా:రవి,బుధ,ఉ06గం21ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,ఉ08గం35ని 

🏹,ధనుస్సు:గురు,ప10గం43

🐊మకరం=శని,ప12గం34ని 

🍯కుంభం:ప02గం13ని

🐟మీనం:కుజ,ప03గం50ని

🐐మేషం=సా05గం35ని

🐂వృషభం=రాహు,రా07గం35ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా09గం47ని

🦀కటకం:రా11గం59ని

🦁సింహం=రాతె02గం06ని

🧛‍♀కన్య=చంద్ర,శుక్ర,రాతె04గం11ని

🌻నేత్రం:0,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:ఉత్తరం,తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:.పడమర.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

  🌼🌼శుక్రవారం🌼🌼

🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,

🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,

🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.

🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం

🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు రాత్రి

6-7 శుక్ర 8-9 శుక్ర

8-9 చంద్ర 10-11 చంద్ర

10-11గురు 12-1 గురు

1-2 శుక్ర 3-4 శుక్ర

3-4 చంద్ర 5 - .6 చంద్ర

5-6 గురు

      🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య

8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .

9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ

🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని

12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ

1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర

2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని

3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ

5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య

🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.

    విశేషం

🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మకరలగ్నం ప10గం43ని॥లనుండి12గం|34ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.

🌼3.శ్రాద్దతిథి:ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశి.

🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి