నేటి పంచాంగం
November 18, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌳🌳18-11-2020🌳🌳

శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |

బుధ పూజాం చకారయేత్ |

బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |

బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||

🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి.

🌳 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.

🌳కార్తీకమాసం.

🌳వృశ్చికమాసం,కార్తీక నెల 03వతేది.

   🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲

🌴తిథి:శుద్ధ చవితి రాతె03గంll44నిllలవరకు,తదుపరి పంచమి.

🌴వారం: బుధవారం,సౌమ్యవాసరే.

🌴నక్షత్రం:మూల ప03గం21ని లవరకు తదుపరి పూర్వాషాడ.

🌴యోగం:ధృతి సా05గం||40ని|| వరకు,తదుపరి శూలం.

🌴కరణం:వణిజ సా04గం29ని లవరకు, తదుపరి బవ విష్ఠి రాతె03గం44ని లవరకు, తదుపరి బవ.

🌳వర్జ్యం:ప01గం||49నిIIలనుండి 03గంll21నిIIలవరకు.

తిరిగి రా12గం||40నిIIలనుండి 02గంll13నిIIలవరకు.

☘అమృతకాలం:ఉ09గం||13నిIIలనుండి10గంll45నిIIలవరకు..

🌳దుర్ముహూర్తం:ప11గం||35నిIIలనుండి 12గంll20నిIIలవరకు.

🌞సూర్యోదయం 06:17

🌞సూర్యాస్తమయం 05:39

🌞పగటి వ్యవధి 11:22

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:38

🌙చంద్రోదయం 09:15

🌙చంద్రాస్తమయం 20:53

🌞సూర్యుడు: విశాఖ

🌙చంద్రుడు: మూల

    ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

మూల3పాదం"బా"ఉ 09:38

మూల4పాదం"భీ"ప03:23

పూర్వాషాఢ1పాదం"భూ"రా09:12

పూషాఢ2పాదం"ధా"రాతె 03:01

🌳లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌳

🦂వృశ్చికం:రవి,కేతు ఉ08గం23ని

🏹ధనుస్సు:చంద్ర,గురు,ప10గం31ని

🐊మకరం=శని,ప12గం24ని 

🍯కుంభం:ప02గం06ని

🐟మీనం:కుజ,ప03గం45ని

🐐మేషం=సా05గం32ని

🐂వృషభం=రాహు,రా07గం34ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా09గం46ని

 🦀కటకం:రా11గం57ని

🦁సింహం=రాతే02గం01ని

🧛‍♀కన్య=రాతె04గం04ని

⚖తులా:బుధ,శుక్ర,రాతె06గం11ని

🌻నేత్రం:0,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:పడమర.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:మరణయోగం ప03గం 21ని లవరకు, తదుపరి అమృతయోగం .

   🌳🌴బుధవారం🌴🌳

రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .

యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .

గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు

వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.

🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳

పగలు రాత్రి

7-8 చంద్ర 7-8 శుక్ర

9-10 గురు 9-10 చంద్ర

12-1 శుక్ర 11-12గురు 

2-3 చంద్ర 2-3 శుక్ర

4 -5 గురు 4-5 చంద్ర.

🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱

ఉదయాత్పూర్వం: మద్యాహ్నం

1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర

1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ

2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర

3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని

4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు

5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ

6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య

7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర

8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ

9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర

🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని

1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య - రా గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం

🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴

🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం ప12గం||24ని॥ నుండి 02గం|l06నిIIల వరకు.

🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.

🌳3. .శ్రాద్థ తిథి: కార్తీక శుద్ధ చవితి .

  🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳