నేటి పంచాంగం
November 17, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

🌹🌹17-11-2020🌹🌹

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రాణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ శ్రార్వరి

🌹దక్షిణాయణం,శరదృతువు .

కార్తీకమాసం/వృశ్చికమాసం/కార్తీకనెల02వతేది.

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

🌹తిథి:శుద్ధ విదియ ఉ07గంll00నిllలవరకు,తదుపరి తదియ రాతె05గం13ని లవరకు,తదుపరి చవితి.

🌹వారం: మంగళవారం,భౌమవాసరే.

🌹నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ సా04గంll23నిll లవరకు,తదుపరి మూల.

🌹యోగం:సుకర్మ రా08గం||13ని|| వరకు,తదుపరి ధృతి.

🌹 కరణం:కౌలువఉ07గంllనిllల  

వరకు,తదుపరి తైతుల సా06గం07ని లవరకు, తదుపరి గరజి రాతె05గం13ని లవరకు,తదుపరి వణిజ.

🌹వర్జ్యం:-రా12గం||02ని IIలనుండి 01గం||34నిIIల వరకు.

🌹అమృతకాలం:రా08గం||03ని IIలనుండి09గం||34నిIIల వరకు..

🌹దుర్ముహూర్తం:ఉ08గం||33ని IIలనుండి 09గం||18నిIIల వరకు.

తిరిగి రా10గం||42ని IIలనుండి11గం||32నిIIల వరకు.

🌞సూర్యోదయం 06:12:56

🌞సూర్యాస్తమయం 17:40:19

🌞పగటి వ్యవధి 11:27:22

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:33:04

🌙చంద్రోదయం 08:12:08

🌙చంద్రాస్తమయం 19:53:02

🌞సూర్యుడు:విశాఖ

🌙చంద్రుడు:జ్యేష్ఠ

  ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

జ్యేష్ఠ3పాదం"యీ "ఉ06:51

జ్యేష్ఠ4పాదం"యూ"ప12:20

మూల1పాదం"యే "సా05:51

మూల2పాదం"యో"రా11:24

మూల3పాదం"భా"రాతె05:00

🌹లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌹

🦂వృశ్చికం:రవి,కేతు,చంద్రు,ఉ08గం27ని 

🏹ధనుస్సు:గురు,

ప10గం35ని

🐊మకరం=శని,ప12గం28ని 

🍯కుంభం:ప02గం10ని

🐟మీనం:కుజ,ప03గం49ని

🐐మేషం=సా05గం36ని

🐂వృషభం=రాహు,రా07గం38ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా09గం50

🦀కటకం:రా12గం01ని

🦁సింహం=రాతె02గం05ని

🧛‍♀కన్య=శుక్ర,రాతె04గం08ని

⚖తులా:బుధ,రాతె06గం15ని

🌻నేత్రం:0,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:ఉత్తరం,దక్షిణం,తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

టి🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం సా04గం23ని లవరకు,తదుపరి అమృతయోగం .

    🌹 మంగళవారం🌹

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు రాత్రి

8-9 శుక్ర 7-8 గురు

10-11 చంద్ర 10-11 శుక్ర

12-1 గురు 12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర 2-3 గురు

5-6 చంద్ర 5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

🌺1.అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం ప12గం||24ని IIనుండి02గంl|06ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి: కార్తీక శుద్ధ తదియ.