నేటి పంచాంగం
November 8, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

[1🌹🌹08-11-2020🌹🌹

        🌹సూర్య ప్రార్థన🌹

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll

🌹సూర్య నమస్కారంతో ఆయుఃఆరోగ్యాలుకలుగుతాయి.

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

 

🌹స్వస్తి శార్వరినామ సం||

దక్షిణాయణం,శరదృతువు.

 🌹ఆశ్వయుజమాసం,తులామాసం/అల్పిశినెల23వ తేది.

     🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

🌹తిధి:బహుళ అష్టమి రా01గం21ని లవరకు, తదుపరి నవమి.

🌹వారం: ఆదివారం.భానువాసరే.

🌹నక్షత్రం:ఆశ్లేషా రాతె04గంll30నిll లవరకు తదుపరి మఘ .

🌹యోగం:శుక్లం రా12గం|36నిIIల వరకు,తదుపరి బ్రాహ్మం.

🌹కరణం: బాలువ ప01గం46నిల వరకు,తదుపరి కౌలువ రా01గం21ని లవరకు,తదుపరి తైతుల.

🌹వర్జ్యం:సా05గం||24నిIIల నుండి 06గం||59నిIIల వరకు.

🌹అమృతకాలం:రా02గం||54నిIIల నుండి 04గం||29నిIIల వరకు. .

🌹దుర్ముహూర్తం:సా03గం||53నిIIల నుండి 04గం||38నిIIల వరకు.

🌞సూర్యోదయం 06:09:12

🌞సూర్యాస్తమయం 17:41:28

🌞పగటి వ్యవధి 11:32:16

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:28:06

🌙చంద్రాస్తమయం 12:27:00

🌙చంద్రోదయం 24:12:06*

🌞సూర్యుడు:విశాఖ

🌞చంద్రుడు :పుష్యమి

   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

పుష్యమి4పాదం"డ"08:44

ఆశ్లేష1పాదం"డీ"ప02:47

ఆశ్లేష2పాదం"డు"రా08:48

ఆశ్లేష3పాదం"డె"రా02:46

🌹లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌹

⚖తులా:రవి,బుధ,ఉ06గం41ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,ఉ08గం55ని 

🏹ధనుస్సు:గురు,ప11గం02ని

🐊మకరం:శని,ప12గం54ని 

🍯కుంభం:ప02గం33ని

🐟మీనం:కుజ,సా04గం10ని

🐐మేషం=సా05గం54ని

🐂వృషభం:రాహు,రా07గం54ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా10గం07

🦀కటకం:చంద్ర,రా12గం19ని

🦁సింహం=రాతె02గం26ని

🧛‍♀కన్య=శుక్ర,రాతె04గం31ని

🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:దక్షిణం, తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

ల్🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం రాతె04గం30ని లవరకు, తదుపరి మరణయోగం.

   🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హారాచక్రం🌹

పగలు రాత్రి

7-8 శుక్ర 6-7గురు

9-10 చంద్ర 9-10 శుక్ర

11-12గురు 11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర 1 -2గురు,

4-5 చంద్ర 4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

🌹విశేషం

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:మకర లగ్నం ప11గం||02॥నుండి12గం||54నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి:నిజ ఆశ్వయుజ బహుళ అష్టమి.

                ....... 

తృటి =సెకండ్ లో 1000 వంతు

100 తృటులు =1 వేద

3 వేదలు=1 లవం

3 లవాలు=1 నిమేశం.రెప్ప పాటుకాలం

3 నిమేశాలు=1 క్షణం,

5 క్షణాలు=1 కష్ట

15 కష్టాలు=1 లఘువు

15 లఘువులు=1 దండం

2దండాలు=1 ముహూర్తం

2 ముహూర్తాలు=1 నాలిక

7 నాలికలు=1 యామము,ప్రహారం

4 ప్రహరాలు=ఒక పూట

2 పూటలు=1 రోజు

15 రోజులు=ఒక పక్షం

2 పక్షాలు=ఒక నెల.

2 నెలలు=ఒక ఋతువు

6 ఋతువులు=ఒక సంవత్సరం.

10 సంవత్సరలు=ఒక దశాబ్దం

10 దశాబ్దాలు=ఒక శతాబ్దం.

10 శతాబ్దాల=ఒక సహస్రాబ్ది

100 సహస్రాబ్ది=ఒక ఖర్వ..లక్ష సంవత్సరాలు

 

4లక్షల 32 వెల సంవత్సరాలు= కలియుగం

8లక్షల 64 వేల సంవత్సరాలు=త్రేతాయుగం

12లక్షల 96 వేల సంవత్సరాలు=ద్వాపర యుగం

17లక్షల28 వేల సంవత్సరాలు=కృత యుగం

పై 4 యుగాలు కలిపి=చక్రభ్రమణం.(చతుర్ యుగం)

71 చక్రభ్రమాణాలు=ఒక మన్వంతరం

14 మన్వంతరాలు=ఒక కల్పం

200 కల్పాలు ఐతే=బ్రహ్మరోజు

365 బ్రహ్మరోజులు =బ్రహ్మ సంవత్సర

100 బ్రహ్మ సంవత్సరాలు=బ్రహ్మసమాప్తి

ఒక బ్రహ్మసమాప్తి=విష్ణుపూట

మరో బ్రహ్మఉద్బవం=విష్ణువు కు మరో పూట

 

భాగవతాదారితం 🕉🕉

 

అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం తప్పకుండా షేర్ చేయగలరు .

 

ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకునే హిందువులకే సొంతం ఈ లెక్కలు మరేదైనా మతం లో కానరాదు. 

 

నా దేశం గొప్పది నా హైంధవము గొప్పది జై శ్రీరాం. 

🙏🙏🙏