నేటి పంచాంగం
November 6, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

🌼06-11-2020🌼 

                  🌻🌻

          🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼

లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |

దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |

 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ

బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |

త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

 

🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, దక్షిణాయణం,శరదృతువు.

🌼ఆశ్వయుజమాసం

తులామాసం/అల్పిశి నెల21వతేది.

   🌼🌼 పంచాంగం🌼🌼

🌼తిథి:బహుళ షష్ఠి రా02గంll33నిllలవరకు,తదుపరి సప్తమి.

 🌼వారం: శుక్రవారం,భృగువాసరే.

🌼నక్షత్రం:పునర్వసు రాతె04గంll31నిllలవరకు,తదుపరి పుష్యమి.

🌼యోగం:సాధ్యం రాతె03గం||55ని IIలవరకు,తదుపరి శుభం.

🌼కరణం:గరజి ప02గంll28నిllలవరకు, తదుపరి వణిజ రాతె02గంll33ని లవరకు, తదుపరి విష్ఠి.

🌼వర్జ్యం:సా04గంll

09నిIIలనుండి 05గంll48నిIlలవరకు.

🌼అమృతకాలం:రా02గంll

05నిIIలనుండి 03గంll41నిIlలవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం:ఉ08గంll

20నిIIలనుండి 09గంll05నిIlలవరకు.

తిరిగి :ప12గం||06నిllల నుండి12గం|l52నిIIలవరకు.

🌞సూర్యోదయం 06:08:28

🌞సూర్యాస్తమయం 17:41:55

🌞పగటి వ్యవధి 11:33:26

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:26:54

🌙చంద్రాస్తమయం 10:44:48

🌙చంద్రోదయం 22:20:00

🌞సూర్యుడు:స్వాతి

🌙చంద్రుడు:ఆరుద్ర

   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

ఆరుద్ర4పాదం"ఛ"ఉ06:43

పునర్వసు1పాదం"కె"01:07

పునర్వసు2పాదం"కో"రా07:28

పునర్వసు3పాదం"హా "రా01:47

🌼లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌼

⚖తులా:రవి,బుధ,ఉ06గం49ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,ప09గం03ని 

🏹,ధనుస్సు:గురు,ప11గం10ని

🐊మకరం=శని,ప01గం02ని 

🍯కుంభం:ప02గం41ని

🐟మీనం:కుజ,సా04గం17ని

🐐మేషం=సా06గం02ని

🐂వృషభం=రాహు,రా08గం02ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:చంద్ర,రా10గం15ని

🦀కటకం:రా12గం27ని

🦁సింహం=రాతె02గం34ని

🧛‍♀కన్య=శుక్ర,రాతె04గం39ని

🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:.పడమర.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం రాతె04గం31ని లవరకు, తదుపరి మరణయోగం.

  🌼🌼శుక్రవారం🌼🌼

🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,

🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,

🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.

🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం

🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు రాత్రి

6-7 శుక్ర 8-9 శుక్ర

8-9 చంద్ర 10-11 చంద్ర

10-11గురు 12-1 గురు

1-2 శుక్ర 3-4 శుక్ర

3-4 చంద్ర 5 - .6 చంద్ర

5-6 గురు

      🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య

8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .

9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ

🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని

12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ

1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర

2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని

3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ

5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య

🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.

    విశేషం

🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మకరలగ్నం ప11గం10ని॥లనుండి01గం|02ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.

🌼3.శ్రాద్దతిథి:ఆశ్వయుజ బహుళ షష్ఠి.

🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి