నేటి పంచాంగం
November 15, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

🌹🌹15-11-2020🌹🌹

        🌹సూర్య ప్రార్థన🌹

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll

🌹సూర్య నమస్కారంతో ఆయుఃఆరోగ్యాలుకలుగుతాయి.

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

 

🌹స్వస్తి శార్వరినామ సం||

దక్షిణాయణం,శరదృతువు.

 🌹ఆశ్వయుజమాసం,తులామాసం/అల్పిశినెల30వ తేది.

     🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

🌹తిధి:బహుళ అమావాస్య ప11గం24ని లవరకు, తదుపరి శుద్ధ పాడ్యమి.

🌹వారం: ఆదివారం.భానువాసరే.

🌹నక్షత్రం:విశాఖ రా07గంll11నిll లవరకు తదుపరి అనూరాధ .

🌹యోగం:శోభనం రా01గం|56నిIIల వరకు,తదుపరి అతిగండం.

🌹కరణం: నాగవం ప11గం24నిల వరకు,తదుపరి కింస్తుఘ్నం రా10గం15ని లవరకు,తదుపరి బవ.

🌹వర్జ్యం:రా10గం||56నిIIల నుండి 12గం||25నిIIల వరకు.

🌹అమృతకాలం:రా10గం||58నిIIల నుండి 12గం||28నిIIల వరకు. .

🌹దుర్ముహూర్తం:సా04గం||07నిIIల నుండి 04గం||53నిIIల వరకు.

🌞సూర్యోదయం 06:12:02

🌞సూర్యాస్తమయం 17:40:26

🌞పగటి వ్యవధి 11:28:24

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:32:02

🌙చంద్రాస్తమయం 17:58:34

🌙చంద్రోదయం 30:23:42*

🌞సూర్యుడు: విశాఖ

🌙చంద్రుడు:విశాఖ

       ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

విశాఖ2పాదం"తూ"ఉ06:40

విశాఖ3పాదం"తే "ప11:57

విశాఖ4పాదం"తో"సా05:14

అనూరాధ1పాదం"నా"రా10:33

అనూరాధ2పాదం"నీ"రాతె 03:52

🌹లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌹

⚖తులా:రవి,చంద్ర,బుధ,ఉ06గం22ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,ఉ08గం35ని 

🏹ధనుస్సు:గురు,ప10గం42ని

🐊మకరం:శని,ప12గం36ని 

🍯కుంభం:ప02గం18ని

🐟మీనం:కుజ,ప03గం57ని

🐐మేషం=సా05గం44ని

🐂వృషభం:రాహు,రా07గం46ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా09గం58

🦀కటకం:రా12గం09ని

🦁సింహం=రాతె02గం13ని

🧛‍♀కన్య=శుక్ర,రాతె04గం15ని

🌻నేత్రం:0,జీవం:0.

🌻యోగిని:భూమి.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

ల్🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి: మరణయోగం పూర్తి.

   🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హారాచక్రం🌹

పగలు రాత్రి

7-8 శుక్ర 6-7గురు

9-10 చంద్ర 9-10 శుక్ర

11-12గురు 11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర 1 -2గురు,

4-5 చంద్ర 4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

🌹విశేషం

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:మకర లగ్నం ప10గం||42॥నుండి12గం||36నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి: కార్తీక శుద్ధ పాడ్యమి.