నేటి పంచాంగం
November 12, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

🌞🌼🌞🌼🌞🌼🌞🌼🌞🌼🌞

 

🕉

 

పంచాంగము 🌗 12.11.2020

 

విక్రమ సంవత్సరం: 2077 ప్రమాది

 

శక సంవత్సరం: 1942 శార్వరి

 

ఆయనం: దక్షిణాయణం

 

ఋతువు: శరద్

 

మాసం: నిజ ఆశ్వయుజ

 

పక్షం: కృష్ణ-బహుళ

 

తిథి: ద్వాదశి రా.06:47 వరకు

తదుపరి త్రయోదశి

 

వారం: గురువారం- బృహస్పతివాసరే

 

నక్షత్రం: హస్త రా.12:26 వరకు

తదుపరి చిత్ర

 

యోగం:‌ వృషకుంభ ప.02:22 వరకు 

తదుపరి ప్రీతి

 

కరణం: కౌలవ ఉ.07:32 వరకు

తదుపరి తైతుల రా.06:27 వరకు

తదుపరి వణిజ

 

వర్జ్యం:ఉ‌.09:48 - 11:18 వరకు

 

దుర్ముహూర్తం: ఉ.10:06 - 10:51

మరియు ప.02:39 - 03:24

 

రాహు కాలం: ప.01:25 - 02:50

 

గుళిక కాలం: ఉ.09:09 - 10:34

 

యమ గండం: ఉ.06:19 - 07:44

 

అభిజిత్: 11:38 - 12:22

 

సూర్యోదయం: 06:19

 

సూర్యాస్తమయం: 05:40

 

వైదిక సూర్యోదయం: 06:23

 

వైదిక సూర్యాస్తమయం: 05:37

 

చంద్రోదయం: రా.03:06

 

చంద్రాస్తమయం: ప.03:35

 

సూర్య సంచార రాశి: తుల

 

చంద్ర సంచార రాశి: కన్య

 

దిశ శూల: దక్షిణం

 

చంద్ర నివాసం: దక్షిణం

 

🐄 గోవత్స-వ్యాఘ్ర-గురు ద్వాదశి 🐄

 

🚩 శ్రీపాద శ్రీవల్లభుల అవతార సమాప్తి 🚩

 

🔆 ధన్వంతరి జయంతి 🔆

 

🚩 శ్రీసుమతీంధ్రతీర్థ పుణ్యతిథి 🚩

 

☘️ గురు ప్రదోషం ☘️ 

 

🔯

 

🌞🌼🌞🌼🌞🌼🌞🌼🌞🌼🌞