నేటి పంచాంగం దినసరి రాశి ఫలాలతొ
October 13, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

🌻🌻

 

🌹🌹13-10-2020🌹🌹

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రాణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ శ్రార్వరి

🌹దక్షిణాయణం,శరదృతువు .

అధిక ఆశ్వయుజమాసం/కన్యామాసం/పెరటాశినెల27వతేది.

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

🌹తిథి:బహుళ ఏకాదశి ఉ09గంll58నిll ల వరకు,తదుపరి ద్వాదశి.

🌹వారం: మంగళవారం,భౌమవాసరే.

🌹నక్షత్రం:మఘ రా07గంll54నిll లవరకు,తదుపరి పుబ్బ.

🌹యోగం:శుభం ప03గం||37ని|| వరకు,తదుపరి శుక్లం.

🌹 కరణం: బాలువ ఉ09గంll58నిllల  

వరకు, తదుపరి కౌలువ రా09గం09ని లవరకు, తదుపరి తైతుల.

🌹వర్జ్యం:-ఉ08గం||16ని IIలనుండి 09గం||49నిIIల వరకు.

తిరిగి రాతె03గం||32ని IIలనుండి05గం||04నిIIల వరకు.

🌹అమృతకాలం:సా05గం||34ని IIలనుండి07గం||07నిIIల వరకు..

🌹దుర్ముహూర్తం:ఉ08గం||15ని IIలనుండి 09గం||02నిIIల వరకు.

తిరిగి రా10గం||32ని IIలనుండి11గం||21నిIIల వరకు.

🌞సూర్యోదయం 06:02:59

🌞సూర్యాస్తమయం 17:52:23

🌞పగటి వ్యవధి 11:49:23

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:10:43

🌙చంద్రాస్తమయం 15:23:12

🌙చంద్రోదయం 27:22:38*

🌞సూర్యుడు:చిత్ర

🌙చంద్రుడు: మాఘ

   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

మఘ1పాదం"మా"ఉ06:09

మఘ2పాదం"మా"మీ"ప11:46

మఘ3పాదం"మా"ము"సా05:21

మఘ4పాదం"మా"మె"రా10:53

పుబ్బ1పాదం"మా"మొ"రాతె04:23

🌹లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌹

🧛‍♀కన్య=రవి,ఉ06గం14ని

⚖తులా:బుధ,ఉ08గం24ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,ప10గం38ని 

🏹ధనుస్సు:గురు,

ప12గం45ని

🐊మకరం=శని,ప02గం37ని 

🍯కుంభం:సా04గం16ని

🐟మీనం:కుజ,సా05గం52ని

🐐మేషం=రా07గం37ని

🐂వృషభం=రాహు,రా09గం37ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా11గం49

🦀కటకం:రాతె02గం02ని

🦁సింహం=చంద్ర,శుక్ర,రాతె04గం09ని

🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:పడమర.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

టి🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి .

    🌹 మంగళవారం🌹

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు రాత్రి

8-9 శుక్ర 7-8 గురు

10-11 చంద్ర 10-11 శుక్ర

12-1 గురు 12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర 2-3 గురు

5-6 చంద్ర 5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

🌺1.అభిజిత్ లగ్నం:ధనుర్లగ్నం ప10గం||38ని IIనుండి12గంl|45ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం: సా5 గoll 00ని IIల నుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి:అధిక ఆశ్వయుజ బహుళ ద్వాదశి .