నేటి పంచాంగం దినసరి రాశి ఫలాలతొ
November 4, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌳🌳04-11-2020🌳🌳

శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |

బుధ పూజాం చకారయేత్ |

బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |

బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||

🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి.

🌳 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.

🌳ఆశ్వయుజమాసం.

🌳తులామాసం,అల్పిశి నెల 19వతేది.

   🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲

🌴తిథి:బహుళ చవితి రా01గంll45నిllలవరకు,తదుపరి పంచమి.

🌴వారం: బుధవారం,సౌమ్యవాసరే.

🌴నక్షత్రం:మృగశిర రా02గం36ని లవరకు తదుపరి ఆరుద్ర.

🌴యోగం:శివం రాతె05గం||42ని|| వరకు,తదుపరి సిద్ధం.

🌴కరణం:బవ ప01గం11ని లవరకు, తదుపరి బాలువ రా01గం45ని లవరకు, తదుపరి కౌలువ.

🌳వర్జ్యం:ఉ06గం||54నిIIలనుండి08గంll37నిIIలవరకు.

☘అమృతకాలం:సా05గం||11నిIIలనుండి06గంll54నిIIలవరకు..

🌳దుర్ముహూర్తం:ప11గం||22నిIIలనుండి 12గంll07నిIIలవరకు.

🌞సూర్యోదయం 06:07:47

🌞సూర్యాస్తమయం 17:42:27

🌞పగటి వ్యవధి 11:34:39

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:25:40

🌙చంద్రాస్తమయం 08:59:17

🌙చంద్రోదయం 20:35:23

🌞సూర్యుడు:స్వాతి

🌙చంద్రుడు:మృగశిర

   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

మృగశిర1పాదం"వే"ఉ09:06

మృగశిర2పాదం"వో"ప03:42

మృగశిర3పాదం"కా "రా10:16

మృగశిర4పాదం"కీ"రాతె04:49

🌳లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌳

⚖తులా:రవి,బుధ,ఉ06గం57ని

🦂వృశ్చికం:కేతుప09గం11ని

🏹ధనుస్సు:గురు,ప11గం18ని

🐊మకరం=శని,ప01గం10ని 

🍯కుంభం:ప02గం49ని

🐟మీనం:కుజ,సా04గం25ని

🐐మేషం=సా06గం10ని

🐂వృషభం=చంద్ర,రాహు,రా08గం10ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా10గం23ని

 🦀కటకం:రా12గం35ని

🦁సింహం=రాతే02గం42ని

🧛‍♀కన్య=శుక్ర,రాతె04గం47ని

🌻నేత్రం:2,జీవం:0.

🌻యోగిని:ఆకాశం.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి: సిద్ధయోగం పూర్తి.

   🌳🌴బుధవారం🌴🌳

రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .

యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .

గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు

వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.

🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳

పగలు రాత్రి

7-8 చంద్ర 7-8 శుక్ర

9-10 గురు 9-10 చంద్ర

12-1 శుక్ర 11-12గురు 

2-3 చంద్ర 2-3 శుక్ర

4 -5 గురు 4-5 చంద్ర.

🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱

ఉదయాత్పూర్వం: మద్యాహ్నం

1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర

1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ

2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర

3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని

4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు

5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ

6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య

7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర

8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ

9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర

🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని

1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య - రా గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం

🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴

🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:మకర లగ్నం ప11గం||18ని॥ నుండి 01గం|l10నిIIల వరకు.

🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.

🌳3. .శ్రాద్థ తిథి:బహుళ చవితి తిథి.

🌳4.సంకటహర చతుర్థి.

  🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

దిన ఫలాలు త్వరలో....