నేటి పంచాంగం దినసరి రాశి ఫలాలతొ
October 24, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

🌻🌻

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

 

💐🌹🌌24- 10- 2020🌌🌹💐

🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵

శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|

 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |

ఛాయామార్తాండసంభూతంl

 తం నమామి శనైశ్చరం||

🌌సంవత్సరం : -శార్వరినామ సం||

🌌దక్షిణాయణం,శరదృతువు.

నిజ ఆశ్వయుజమాసం,తులా మాసం అల్పిశి నెల08వ తేది.

   🌌🌌పంచాంగం🌌🌌

🌌తిథి:శుద్ధ అష్టమి ప 11గం||17ని॥ల వరకు,తదుపరి నవమి.

🌌వారం: శనివారం,స్థిరవాసరే.

🌌నక్షత్రం:ఉత్తరాషాడ ఉ06గంll33నిllల వరకు,తదుపరి శ్రవణం.

🌌యోగం:ధృతి ఉ07గంll01ని IIలవరకు తదుపరి శూలం రాతె05గం41ని లవరకు, తదుపరి గండం.

🌌కరణం:బవ ప11గం17ని లవరకు,తదుపరి బాలువ రా08గం15ని లవరకు తదుపరి కౌలువ.

🌌వర్జ్యం:ప10గం36ని లనుండి 12గం13ని లవరకు.

🌌అమృతకాలం:రా08గం19ని లనుండి 09గం56ని లవరకు

🌌దుర్ముహూర్తం:ఉపూ05గం||59నిIIల నుండి 07గంll31నిIIల వరకు.

🌞సూర్యోదయం 06:04:48

🌞సూర్యాస్తమయం 17:46:33

🌞పగటి వ్యవధి 11:41:45

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:18:28

🌙చంద్రోదయం 13:16:19

🌙చంద్రాస్తమయం 24:59:04*

🌞సూర్యుడు:స్వాతి

🌙చంద్రుడు:శ్రవణం

 ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

శ్రవణం1పాదం"ఖీ "ఉ07:40

శ్రవణం2పాదం"ఖూ"ప01:57

శ్రవణం3పాదం"ఖే"రా08:15

శ్రవణం4పాదం"ఖో "రా02:36

🌌లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌌

⚖తుల:రవి,బుధ,ఉ07గం41ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,ఉ09గం55ని 

🏹ధనుస్సు:చంద్ర,గురు,

ప12గం02ని

🐊మకరం=శని,ప01గం53ని 

🍯కుంభం:ప03గం33ని

🐟మీనం:కుజ,సా05గం09ని

🐐మేషం=రా06గం54ని

🐂వృషభం=రాహు,రా08గం54ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా11గం06ని

🦀కటకం:రా01గం19ని

🦁సింహం=శుక్ర,రాతె03గం25ని

🧛‍♀కన్య=రాతె05గం31ని

🌻నేత్రం:1,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:ఉత్తరం,తూర్పు .

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

         🌌శనివారం🌌

🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు

🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,

🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.

🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు

దక్షిణం శుభ ఫలితం.

         🌌హారాచక్రం🌌

 🌌శుభ హారలు🌌

పగలు రాత్రి

7-8 గురు 7-8 చంద్ర

10-11 శుక్ర 9-10గురు

12-1 చంద్ర 12-1శుక్ర

2-3 గురు 2-3 చంద్ర

5-6 శుక్ర 4-5గురు

6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ

7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని

9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు

🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య

12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు

1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ

2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య

3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర

4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ

5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర

🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం

🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం

🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం

🌌అభిజిత్ లగ్నం:తులా లగ్నం

ప12గంll02ని॥నుండి 01గం||53నిll ల వరకు.

🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం చాలాశ్రేష్టం.

సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.

🌌3. శ్రాద్ద తిథి:ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి.

🌌🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌🌌