నేటి పంచాంగం దినసరి రాశి ఫలాలతొ
October 4, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

🌹🌹04-10-2020🌹🌹

        🌹సూర్య ప్రార్థన🌹

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll

🌹సూర్య నమస్కారంతో ఆయుఃఆరోగ్యాలుకలుగుతాయి.

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

 

🌹స్వస్తి శార్వరినామ సం||

దక్షిణాయణం,శరదృతువు.

🌹అధిక ఆశ్వయుజమాసం,కన్యామాసం/పెరటాశినెల18వ తేది.

     🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

🌹తిధి:బహుళ తదియ పూర్తి(ఆదివారం ఉ07గంగం10నిలవరకు, తదుపరి చవితి తదుపరి పంచమి).

🌹వారం: ఆదివారం.భానువాసరే.

🌹నక్షత్రం:అశ్విని ప10గంll48నిll లవరకు,తదుపరి భరణి.

🌹యోగం:హర్షణం రా10గం|59నిIIల వరకు,తదుపరి వజ్రం.

🌹కరణం:వణిజ సా06గం08నిల వరకు,తదుపరి భద్ర.

🌹వర్జ్యం:ఉ06గం||21నిIIల నుండి 08గం||08నిIIల వరకు.

తిరిగి రా09గం||25నిIIల నుండి 11గం||11నిIIల వరకు.

🌹అమృతకాలం:లేదు.

🌹దుర్ముహూర్తం:సా04గం||11నిIIల నుండి 04గం||58నిIIల వరకు.

🌞సూర్యోదయం 06:02:12

🌞సూర్యాస్తమయం 17:58:06

🌞పగటి వ్యవధి 11:55:53

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:04:10

🌙చంద్రాస్తమయం 07:45:47

🌙చంద్రోదయం 19:45:02

🌞సూర్యుడు:హస్త

🌙చంద్రుడు :అశ్వని

    ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

అశ్వని4పాదం"లా"ప11:51

భరణి1పాదం"లి"సా06:37

భరణి2పాదం"లు"రా01:23

🌹లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌹

🧛‍♀కన్య=రవి,ఉ06గం50ని

⚖తులా:బుధ,ప09గం00ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,ప11గం14ని 

🏹ధనుస్సు:గురు,ప01గం21ని

🐊మకరం:శని,ప03గం13ని 

🍯కుంభం:సా04గం52ని

🐟మీనం:చంద్ర,రా06గం28ని

🐐మేషం=కుజ,రా08గం13ని

🐂వృషభం:రాహు,రా10గం13ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా12గం25

🦀కటకం: రాతె02గం38ని

🦁సింహం=శుక్ర,రాతె04గం45ని

🌻నేత్రం:2,జీవం:1.

🌻యోగిని:ఉత్తరం,తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం ప10గం48ని లవరకు,తదుపరి ప్రబలారిష్ఠయోగం .

   🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హారాచక్రం🌹

పగలు రాత్రి

7-8 శుక్ర 6-7గురు

9-10 చంద్ర 9-10 శుక్ర

11-12గురు 11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర 1 -2గురు,

4-5 చంద్ర 4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

🌹విశేషం

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:ధనూర్ లగ్నం ప11గం||14॥నుండి01గం||21నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి:అధిక ఆశ్వయుజ .

 బహుళ తదియ.