నేటి పంచాంగం దినసరి రాశి ఫలాలతొ
November 23, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

🌼🌼23-11-2020🌼🌼

___________________ __

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌼🌼 పంచాంగం🌼🌼

🌼స్వస్తి శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం

🌼 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.

🌼 కార్తీకమాసం.

🌼సౌరమానం:వృశ్చిక మాసం,కార్తీకనెల08వతేది.

🌼తిథి:శుద్ధ నవమి రా12:31,తదుపరి దశమి.

🌼నక్షత్రం: శతభిషం ప01:03,తదుపరి

 పూర్వాభాద్ర.

🌼యోగం :హర్షణ రాతె06:07

🌼కరణం: బాలవ ప11:37:02,

తదుపరి కౌలవ రా12:31,

తదుపరి తైతుల.

🌼వారం సోమవారము

🌼వర్జ్యం:రా11గం14నిలనుండి 12గం56ని లవరకు.

🌼అమృతకాలం:ఉ08గం50నిలనుండి 10గం31ని లవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం :-ప12గం//21ని//లనుండి 01గం//07ని//లవరకు.

తిరిగి02గం//37ని// ల నుండి 03గం//23ని//ల వరకు.

🌞సూర్యోదయం 06:15:50

🌞సూర్యాస్తమయం 17:40:25

🌞పగటి వ్యవధి 11:24:34

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:35:55

🌙చంద్రోదయం 13:21:34

🌙చంద్రాస్తమయం 25:23:27*

🌞సూర్యుడు :అనూరాధ

🌙చంద్రుడు :శతభిషం

    ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

శతభిషం3పాదం"సీ"ఉ06:31

శతభిషం4పాదం"సూ"ప01:03

పూర్వభాద్ర1పాదం"సే"రా07:37

పూర్వభాద్ర2పాదం"సో"రా02:13

🌼లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితిల🌼

🦂వృశ్చికం:రవి,కేతు,ఉ08గం04ని 

🏹ధనుస్సు:

ప10గం11ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప12గం05ని 

🍯కుంభం;చంద్ర,ప01గం46ని

🐟మీనం:కుజ,ప03గం26ని

🐐మేషం= సా05గం13ని

🐂వృషభం:రాహు,రా07గం14ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా09గం26

🦀కటకం:రా11గం38ని

🦁సింహం=రాతె01గం42

🧛‍♀కన్య=రాతే03గం44ని

⚖తులా:శుక్ర,బుధ,రాతె05గం51ని

🌻నేత్రం:1,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:ఆకాశం.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

ప్⭐ దినస్థితి: సిద్ధయోగం ప01గం03ని,తదుపరి మరణయోగం.

           🌼సోమవారం🌼

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు రాత్రి

6-7 చంద్ర 6-7 శుక్ర

8-9 గురు 8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర 10-11 గురు

1-2 చంద్ర 1-2 శుక్ర

3-4 గురు 3-4 చంద్ర

- - - - - - - 5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        🌼విశేషం:🌼

🌼1.అభిజత్లగ్నం:కుంభలగ్నం ప12గం||05ని IIలనుండి 01గం||46ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

🌼3. శ్రాద్దతిథి:కార్తీక శుద్ధ నవమి.

 

"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏