నేటి పంచాంగం దినసరి రాశి ఫలాలతొ
October 26, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

🌻🌻

🌼🌼26-10-2020🌼🌼

___________________ __

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌼🌼 పంచాంగం🌼🌼

🌼స్వస్తి శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం

🌼 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.

🌼 ఆశ్వయుజమాసం.

🌼సౌరమానం:తులా మాసం,అల్పిశి నెల10వతేది.

🌼తిథి:శుద్ధ దశమి ప11గంll16నిll ల వరకు, తదుపరి ఏకాదశి.

🌼నక్షత్రం:ధనిష్ఠ ఉ07గంll

37నిllలవరకు,తదుపరి శతభిషం.

🌼యోగం:వృద్ధి రాతె03గంll

59నిllలవరకు,తదుపరి ధృవం.

🌼కరణం: గరజి ప11గంll16నిllల వరకు,తదుపరి వణిజ రా11గంll39నిllల వరకు,తదుపరి భద్ర.

🌼వారం:-సోమవారము,ఇందువాసరే.

🌼వర్జ్యం:ప03గం11నిలనుండి 04గం53ని లవరకు.

🌼అమృతకాలం:రా01గం19నిలనుండి 05గం00ని లవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం :-ప12గం//08ని//లనుండి 12గం//54ని//లవరకు.

తిరిగి02గం//26ని// ల నుండి 03గం//12ని//ల వరకు.

🌞సూర్యోదయం 06:05:15

🌞సూర్యాస్తమయం 17:45:40

🌞పగటి వ్యవధి 11:40:24

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:19:49

🌙చంద్రోదయం 14:43:15

🌙చంద్రాస్తమయం 26:39:42*

🌞సూర్యుడు:స్వాతి

🌙చంద్రుడు:శతభిషం

⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

శతభిషం1పాదం"గో "ప10:53

శతభిషం2పాదం"సా"సా05:25

శతభిషం3పాదం"సీ"రా11:59

🌼లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌼

⚖తులా:రవి,బుధ,ఉ07గం33ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,ప09గం47ని 

🏹ధనుస్సు:గురు,

ప11గం54ని

🐊మకరం:చంద్ర,శని,ప01గం45ని 

🍯కుంభం;ప03గం25ని

🐟మీనం:కుజ,సా05గం01ని

🐐మేషం= సా06గం46ని

🐂వృషభం:రాహు,రా08గం46ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా10గం58

🦀కటకం:రా01గం11ని

🦁సింహం=రాతె03గం17

🧛‍♀కన్య=శుక్ర,రాతే05గం23ని

🌻నేత్రం:1,జీవం:0.

🌻యోగిని:భూమి.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి: సిద్ధయోగం పూర్తి.

           🌼సోమవారం🌼

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు రాత్రి

6-7 చంద్ర 6-7 శుక్ర

8-9 గురు 8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర 10-11 గురు

1-2 చంద్ర 1-2 శుక్ర

3-4 గురు 3-4 చంద్ర

- - - - - - - 5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        🌼విశేషం:🌼

🌼1.అభిజత్లగ్నం:మకరలగ్నం ప11గం||54ని IIలనుండి 01గం||45ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

🌼3. శ్రాద్దతిథి:ఆశ్వయుజ శుద్ధ ఏకాదశి.

 

"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏