ధరణి పోర్టల్ లో మీ భూమి వివరాలు చూడడం ఎలా?
November 4, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

 

ఈ క్రింది లింక్ పై క్లిక్ చేసి ధరణి పోర్టల్ లో మీ భూమి వివరాలు చూడడం ఎలాగో తెలుసుకోండి.

ధరణి పోర్టల్ లో మీ భూమి వివరాలు చూడండి