తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా వారి ముఖ్య సమాచారం
September 12, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

నేటి పంచాంగం దినసరి రాశి ఫలాలకు మంచి స్పందన లభిస్తోంది. వార ఫలాలు ప్రచురించమని చాలా అభ్యర్థనలు వచ్చుఁ చున్నందున తేది 13.9.2020 ఆదివారం నుండి వార ఫలాలను ప్రారంభిస్తున్నాము. కావున అందరూ ఆదివారం రోజున HTTPS://avopabulletin.page పై క్లిక్ చేసి వారి వారి వారఫలాలు చదువుకోగలరు. మా ఈ చిన్ని ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహించ గలరని మనవి చేయు చున్నాము. మీ సూచనలు, అభ్యర్థనలు ఏమైనా ఉంటే వాట్సాప్ లో avopa news bulletin(8096984999) విండో లో తెలుపగలరు, ఎందుకంటే జనరల్ విండోలో మెసేజ్ ల రధ్ది వలన అన్ని మెస్సేజ్ లు స్టార్ కావడం లేదు. దయచేసి సహకరించ గలరు.