డా.రవీందర్ అనిత గారలకు పెళ్ళిరోజు శుభాకాంక్షలు
February 5, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ కమిటీ చైర్మన్ డా.గుండా రవీందర్ గారు వారి శ్రీమతి అనిత గారలు  సిల్వర్ జుబ్లీ పెళ్లిరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచున్నాము.