జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
October 8, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

to

పూర్వ అవోపా రాష్ట్ర కార్యదర్శి, హనుమకొండ అవోపా సభ్యుడు, మహా ముత్తారం మండల అభివృద్ధి అధికారి శ్రీ పెద్ది ఆంజనేయులు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.