జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
November 15, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

గోదావరిఖని వాస్తవ్యూలు మా పాత్రికేయ మిత్రుడు శ్రీ వెనిశెట్టి నటరాజశేఖర్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తెలియ జేయు చున్నవి