జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
November 2, 2019 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న మల్లికార్జున్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బుల్లెటిన్ సంపాదక వర్గము అభినందనలు తెలియ బరచు చున్నవి.