జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
August 6, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న పూర్వ అవోపా హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు, సి.ఏ శ్రీ బిగినేపల్లి చక్రపాణి గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియ జేయు చున్నవి