జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
June 3, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

ఈ రోజు జన్మదిన వేడుకలు జరుపు కుంటున్న శ్రీ మైలవరపు లక్ష్మీనారాయణ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయు చున్నవి.