జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
July 13, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

పూర్వ అవోపా హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు, పూర్వ ఆంధ్రప్రదేశ్ Avopa అధ్యక్షుడు మరియు ప్రస్తుత అఖిల భారత Avopala ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు, సహృదయుడు, స్నేహశీలి, సమర్థుడు, సి.ఏ శ్రీ బెల్ది శ్రీధర్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణా అవోపా మరియు Avopa న్యూస్ బులెటిన్ తెలియజేయు చున్నవి.