జన్మదిన శుభాకంక్షలు తెలిపిన పోకల, మునుగోటి
June 5, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

పోలిసు హౌసింగ్ కొర్పొరెశన్ చైర్మన్ కొలేటి దామోదర్ గారి పుట్టిన రోజు సందర్భముగా వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన తెలంగాణ అవోపా ముఖ్య సలహాదారు పోకల చందర్ మరియు సంకేతిక సలహాదారు మునుగోటి సత్యనారాయణ