గుండా ప్రభాకర్ దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు
March 11, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ గుండా ప్రభాకర్ గారు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో శ్రీ గుండా ప్రభాకర్ దంపతులకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు.