కృతజ్ఞతాభివందనములు
February 13, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

తేదీ 13.2.2020 రోజున నా పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మీ అందరికి పేరు పేరునా వినమ్రతతో కృతజ్ఞతాభివందనములు తెలుపుకుంటున్నాను.    -నూకా యాదగిరి, ఎడిటర్, అవోపా న్యూస్ బులెటిన్.