కట్కూరి సుధాకర్ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
June 11, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

ఈ రోజు జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంటున్న కరీంనగర్ టౌన్ అవోపా అధ్యక్షుడు శ్రీ కట్కూరి సుధాకర్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభినందనలు తెలుపుచున్నవి