అశ్రునివాళి
August 31, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

భారత మాజీ రాష్ట్రపతి శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ పరమ పదించి నందున వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ కోరుకునుచూన్నవి.