అవోపా హైదరాబాద్ అధ్యక్షునితో ముఖాముఖి
April 19, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

లాక్డౌన్ సందర్భంగా ప్రజలపై ఆర్థికంగా పెను భారం పడగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్నో రాయితీలు ప్రకటించింది. ఇటీవల ప్రకటించిన మరెన్నో రాయితీల గురించి జెన్ మని డైరెక్టర్ మరియు అవోపా హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు శ్రీ నమఃశ్శివాయ గారితో ముఖా ముఖి వారి మాటల్లోనే వినండి.

శ్రీ నమఃశ్శివాయ గారి వివరణ