అవోపా హబ్సిగూడా వారి కార్తీక మాస సంబరాలు
November 13, 2019 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

AVOPA :: HABSIGUDA

KARTHIKA MASA SAMBURALU 

We cordially invite you to join with your family members in our " Kaarthika Vana Bhojanalu " on 17-11-2019

VENUE : SRI BHULAXMI MATHA TEMPLE ( GOSAALA) Peddathota, 
Near Saroornagar Lake
           PROGRAMME
10 am  ... Pooja
11.30.  ... Meeting
12.45   ...  Lunch 
2. PM   ... Games
4.30pm... Prize Distribution
5 pm.   ...  Tea with Snacks.

OTHER ATTRACTIONS :

1. Gifts to First Three families who reaches on time. 
2. Well Dressed couple .. 1 
3. Cute children's prize..1
4. Lucky Member Gifts..2

Hosts for Lunch :
Sri G. Laxmi Narayana 
Sri  K.Sadanandam Gupta

All are requested to grace and make  the occassion a grand success.

N. PRASAD
President