అవోపా వరంగల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ గాంధీ జయంతి వేడుకలు
October 2, 2019 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అవోపా వరంగల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ వారు అల్లాడి విరభద్రయ్య గారి నేతృత్వంలో గాంధీ జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు.