అవోపా మంచిర్యాల వారిచే అల్పాహార పంపిణీ
April 19, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అవోపా మంచిర్యాల వారు 23వ రోజు బీదలకు, వలస కూలీలకు స్థానిక సెంటర్లో సుమారు 200 మందికి అల్పాహారం పంపిణీ చేశారు.