అవోపా జగిత్యాల అధ్యక్షుడు పబ్బా శ్రీనివాస్ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
April 5, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అవోపా జగిత్యాల అధ్యక్షుడు శ్రీ పబ్బా శ్రీనివాస్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచున్నవి.