అవోపా చెన్నూరు
October 2, 2019 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అవోపా చెన్నూరు వారు తేదీ 2.10.2019 రోజున గాంధీ జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకున్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో
 భాగంగా గాంధీజీ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి  ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు పండ్లు పంపిణీ చేసారు.