అమెరికాలో వివేకానందుని ప్రసంగం
October 1, 2019 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

 

 

తేదీ 11.9.1893లో అమెరికాలోని చికాగోలో సర్వమత సమ్మేళనంలో స్వామి వివేకానందుని ప్రసంగం అందరిని కట్టిపడేసింది. ఈ క్రింది లింక్ ను క్లిక్ చేసి మీరు కూడా వినండి.

వివేకానందుని ప్రసంగం