అభినందనలు
September 10, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

 

 

జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల పెద్ద ముద్దునూరులో తెలుగు ఉపాధ్యాయుడు గా పని చేయుచూన్న శ్రీ కే. బాలరాజు గారికి నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా ఉత్తమ తెలుగు ఉపాధ్యాయుడు గా అవార్డు లభిన్చి నందున పలువురు ఆయనకు అభినందనలు తెలియజేశారు.