అఖిల భారత స్థాయిలో ఉద్యోగ అవకాశాలు
October 2, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అఖిల భారత స్థాయిలో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఈ దిగువ ఇవ్వనైనవి. అప్లై చేయగోరు వారు ఈ క్రింది లింక్ పై క్లిక్ చేసి వివరాలు బడసి అప్లై చేసుకోగలరు. ఏవైనా సమస్యలు వస్తే మాకు Email (ygirinuka@gmail.com ) ద్వారా తెలియజేయ గలరు. 

 అఖిల భారత స్థాయి లో ఉద్యోగ అవకాశాలు